Contacte

Carrer Santa Maria, 13,
08301 Mataró

Mercat Plaça de Cuba, Parada 19
08302 Mataró

Dilluns:
de 17:30 a 20:30

De dimarts a divendres:
de 9:00 a 13:30 i de 17:30 a 20:30

Dissabtes:
de 9:30 a 14:00 i de 17:30 a 20:30

De dimarts a dijous:
de 8:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00

Divendres:
de 8:00 a 20:30

Dissabtes:
de 7:00 a 14:30